Domů / Informace o zpracování osobních údajů
Kategorie
Výrobci
Články
  Odběr novinek

  Informace o zpracování osobních údajů

  ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

  Společnost Pearl of Health Limited, odštěpný závod provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

  1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Pearl of Health Limited, odštěpný závod, se sídlem Žitná 562/10, 12000 Praha 2, Nové Město, identifikační číslo: 06295690, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 78269 (dále jen „správce“).

  1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Pearl of Health Limited, odštěpný závod, Žitná 562/10, 12000 Praha 2, Nové Město, adresa elektronické pošty info@perlazdravi.cz, telefon +420 602 709 702.

  1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

  2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

  2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

  3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

  3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

  4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

  5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou Česká pošta, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČ: 47114983, Spisová značka: A 7565 vedená u Městského soudu v Praze, ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČ: 027 62 943, se sídlem Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00 Praha 4, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223183, AVANTRO, s.r.o., se sídlem Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3, IČ: 04997476, DIČ: CZ04997476, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 256795, Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 023 87 727, DIČ CZ02387727, Hotjar Limited, incorporated and registered in Malta with company number C 65490 and having its registered office at Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St. Julians, Malta, oXy Online s.r.o. se sídlem Brodská 570, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram; IČ: 274 04 129; DIČ: CZ27404129, Interactive Marketing, s.r.o., IČ: 24814075, DIČ: CZ24814075 se sídlem: V Olšinách 2300/75, Praha 10. Spisová značka: C 176709 vedená u rejstříkového soudu v Praze, STORMWARE s.r.o., IČ: 25313142, se sídlem Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 24515, Zásilkovna s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 28408306, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387, General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, IČ: 260 87 961 DIČ: CZ 260 87 961.

  5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

  5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

  6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

  6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.